Числата


Първичните данни за предоставените графики са придобити от секция Миграционна статистика на сайта на Министерство на вътрешните работи и страницата на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет.