DSC_0297
DSC_0076
DSC_0174
DSC_0343
DSC_0078
DSC_0070
DSC_0075
DSC_0061
DSC_0350
DSC_0306
DSC_0293
DSC_0078
DSC_0270
DSC_0035
DSC_0258
DSC_0032
DSC_0262

*Всички снимки и правата върху тях са на Козата Ани.

Този сайт е създаден, за да предостави на обществото систематизирана и структурирана информация за бежанците, потърсили убежище в България. Използваните данни за броя, произхода, интензивността и настаняването на потърсилите убежище са придобити от електронните страници на Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция за бежанците.