Дарителски кампании Български червен кръст и УНИЦЕФ


Информация за дарителски кампании на Българския червен кръст и Уницеф в полза на сирийските бежанци.

Кампания на Български червен кръст

Българският червен кръст организира национална благотворителна кампания в подкрепа на бежанците в България.

Кампанията се организира в подкрепа на усилията на държавните институции за преодоляване на кризисната ситуация и осигуряване на хуманитарна подкрепа от първа необходимост за стотици бежански семейства, останали без дом и препитание.

Средствата събрани до 22 октомври 2013 са 53 709,05 лв.

Информация за дарения по банков път:

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BG06UNCR76301000030265
UNCRBGSF

Дарения чрез sms могат да бъдат направени на кратък номер 1466, като с един sms всеки може да дари 1 лев. Краткият номер е активиран и за трите мобилни оператора.

Онлайн дарения могат да бъдат направени чрез сайта на Българси червен кръст.

Кампания на УНИЦЕФ

Кампания на УНИЦЕФ в помощ на бежанците и в частност на децата – “Помогни на децата от Сирия”, можете по електронен път да преведете средства, както и изрично да отбележите целта, за която ги дарявате.

Адрес: гр. София 1504, бул. Дондуков 87, ет. 2

Телефон: 02/ 96 96 208, факс: +359 2 96 96 209