Как да правим материални дарения?


Даренията, които можете да направите, биха могли да включват не само парични средства, но и дарения на стоки – продукти, оборудване, вещи.

Най-необходими продукти:

 • памперси;
 • дамски превръзки;
 • тоалетна хартия;
 • сапуни и шампоани;
 • четки и пасти за зъби;
 • перилни и почистващи препарати;
 • адаптирано мляко за бебета 0-2 години;
 • играчки;
 • ученически пособия – тетрадки, цветни моливи, блокове за рисуване и др.

Списъкът с най-необходими продукти ще се обновява.

Най-необходимите хуманитарни стоки включват хранителни продукти, обувки, одеала, постелъчно бельо, медицинска апаратура, болнично оборудване (легла, шкафчета, матраци), дезинфектанти и почистващи препарати, перилни препарати, продукти за лична хигиена (шампоан, сапун). 

Някои особености:

 • Храни – в срок на годност, придружени от сертификат за произход, касова бележка или фактура.
 • Дрехи, постелъчен инвентар (втора употреба) – почистени, здрави, сортирани (деца, жени, мъже) , за дарение в Български червен кръст, придружени от сертификат за дезинфекция.

Как да дарите лекарствени средства?
Не е препоръчително да се правят дарения на медикаменти, без изрично присъствие или препоръка на медицинско лице. Ако все пак правите подобно дарение, препоръчително е да се свържете с представители на Български червен кръст. БЧК се ръководи от правилата за добра дарителска практика на Световната здравна организация  и действащите законови изисквания. Дарените лекарствени средства трябва да са в оригинална, ненарушена опаковка, с минимум 9 месеца срок на годност при получаването им от БЧК. Необходимо е дарителят да представи в БЧК списък,  включващ търговското и генеричното име на всеки лекарствен продукт, форма, брой опаковки, единична и обща стойност и срок на годност, на базата на който БЧК взема решение за приемане или отказ на лекарствените средства.

Какви стоки не бива да дарявате?
Не дарявайте храни и медикаменти с изтекъл срок на годност, рекламни  материали или материали с пропагандно или религиозно съдържание, религиозни печатни издания, стоки и вещи.

Как да изпратите хуманитарни помощи от чужбина чрез БЧК?
Непременно уточнете с БЧК всички процедури и подробности преди да  изпратите пратка с хуманитарни помощи от чужбина. Необходимо е да получите потвърждение от БЧК за приемане на пратката преди да организирате международния транспорт.

Ако направите дарение чрез БЧК, как да разберете къде ще бъдат разпределяните дарените хуманитарни стоки?
Волята на дарителя е неприкосновена. В сертификата за дарение Вие посочвате своята воля за начина на разпределение на помощта. Най-често волята на дарителя е:
1. Комисията на БЧК ще разпредели помощта там, където е най-нужна или за определени уязвими групи (сираци, пенсионери, за пострадали от бедствия и др.);
2. Помощта директно да се предаде на конкретни социални и/или болнични заведения (посочвате адрес, телефон и лице за контакт от заведението)
3. БЧК да извърши разпределението съвместно с посочена от Вас  неправителствена организация за конкретна уязвима група или благотворителна програма.

Потвърждение за изпълнението на дарителката воля е отчета за разпределение на хуманитарната помощ, който се изготвя от БЧК.

Други инициативи за непарични дарения можете да намерите във Facebook:

Група “Приятели на бежанците” и Страница “Хуманитарна помощ за бежанците в България”