Нагласи на българските граждани към бежанците – 04 ноември 2013


Нагласи на българските граждани към бежанците (Alfa Research) 

Изследването е проведено в периода 26-31 Октомври 2013г., сред 1030 пълнолетни български граждани.

Почти трети месец след началото на засиления приток на бежанци към България,
държавната политика към тях остава бяло петно за общественото мнение, а на този
фон социалните страхове безпрепятствено растат. 58% от анкетираните смятат, че
обективна и конкретна информация по въпросите на бежанците липсва, срещу едва
17%, които се чувстват достатъчно информирани. Още по-висок дял – 62% са на
мнение, че институциите са неподготвени за справяне с проблемите на бежанците.
Само 8% оценяват положително капацитета на държавата.

Screenshot from 2013-11-04 12:21:58
Същевременно, най-сериозните притеснения на обществото от притока на бежанци
са в направления, които са пряка отговорност на държавата: 78% се страхуват, че
бежанците ще погълнат прекалено много финансови средства. Над 60 на сто се
опасяват от рискове за здравето и увеличаване на престъпността в районите, където
живеят бежанци. 59% виждат опасност за националната сигурност. На по-заден план
за момента остават подхранваните от националистите тези за риск от тероризъм (48%)
и заемане на работни места на пазара на труда (45%).

Screenshot from 2013-11-04 12:21:43
Липсата на ясна държавна политика и доминиращото в общественото пространство
радикално говорене, вместо оповестяването на ясни институционални ангажименти,
не помага на хората да преодолеят притестенията си от бежанците, а в редица
случаи дори ги задълбочават. Независимо от тези страхове, съпричастността към
човешките трагедии на бежанците, остава много висока. Готовност да дарят парични
средства, храни или дрехи изразяват 60% от пълнолетните българи.

Screenshot from 2013-11-04 12:22:14

Цялото изследване можете да намерите тук.