Резюме на доклад на ВКБООН


Около 1.1 милиона деца от Сирия са регистрирани кaто бежанци от Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН). 75% от тези деца са на възраст до 12 години. Децата представляват около 52% от всички 2.2 милиона сирийски бежанци. Голямата част от тях в момента живеят в съседни на Сирия страни, като Ливан и Йордания. До 31 октомври децата бежанци в Йордания са 291,238, а в Ливан 385,007.

Войната в Сирия унищожи и раздели хиляди семейства – в момента в Ливан и Йордания живеят 3700 деца, без един родител, без родители и роднини въобще. До края на месец септември от ВКБООН регистрирт 2440 непридружени деца, които пребивават в Ливан и още 1320 в Йордания. В някои случаи родителите им са загинали, но не липсват и такива, които са ги изпратили в съседните страни, за да се опитат да им дадат шанс и сигурност. Представители и партньори на ООН помагат при намирането на безопасни условия на живот за непридружени и разделени от родителите си деца, да ги събере отново със семействата им или да им бъде намерено друго семейство.

Конфликтът в Сирия излага множество сирийски момичета и момчета от всички възрасти на психологически и физически страдания. Те познават разрухата и насилието от първа ръка. Психологическите ефекти на тези ужасяващи преживявания могат да нарушат техните социални умения, възможностите за комуникация, съня.

През 2013 г. в Йордания и Ливан, ООН и партньорски организации са достигнали до над 250 000 деца, които се нуждаят от различни форми на психосоциална помощ .
Неспирното изселване на сирийски бежанци в Йордания и Ливан оказва
много сериозно въздействие върху тези две малки страни.

Ливан, с население от малко повече от 4 милиона, се е превърнал в нов дом за повече от 800 000 сирийски бежанци през последните две години. Икономиката, основните услуги и сигурността на страната са подложени на сериозен натиск.

Йордания, една от най-бедните на вода държави в света, с население малко над 6 милиона, сега е дом на повече от 550 000 сирийски бежанци. Натискът върху нормалното функциониране на държавните системи е огромен.

И докато немалко йордански и ливански граждани проявяват доброта и щедрост към сирийските бежанци, напрежението между общностите, дори в рамките на бежанските общности нараства, което поставя децата бежанци в риск.

Напрежението от разселването и драматичните промени в начина на живот карат много от децата бежанци да се чувстват изолирани и в несигурна среда. Децата и особено момичета, често се държат вкъщи за тяхната безопасност, но стресиращата и нелека обстановка, в която са принудени да живеят бежанските семейства би могла да бъде двигател за напрежение и насилие у дома. Социални работници предлагат жизненоважна подкрепа, консултиране и работа със семействата, за да се гарантира, че децата живеят в безопасни и подходящи условия. Местни и международни организации също предлагат широка гама от развлекателни дейности за деца и юноши, за да се разнообрази животът ден за ден.

И в Ливан, и в Йордания деца на възраст около 7 години работят много часове дневно, срещу ниско заплащане, често работата им е опасна, а условията експлоатационни. Повечето от момичетата са наети в селското стопанство или домакинските услуги, но повечето работещи деца са момчета. В почти всички случаи финансовата необходимост е основата причина за детския труд. В някои семейства, родителите не могат да си намерят работа, не печелят достатъчно, за да издържат семейството или са неспособни да работят поради физически, юридически или културни бариери. В този смисъл отговорността и тежестта за децата е огромна. Някои от тях са малтретирани на работното си място, незащитени са от незаконни дейности.

Социални работници от ВКБООН и партньорски организации работят с деца бежанци и техните семейства, за да им помогнат да се запишат в училище или за да участват
в други образователни програми. Чрез финансовата програма за помощ на ВКБООН се оказва положително влияние върху семействата, за да се даде възможност на децата да посещават училище, а не да работят. Въпреки тези усилия училището остава извън възможностите на много сирийски децата бежанци. Към септември 2013 г. в Йордания, над 100 000 деца бежанци в училищна възраст не са били включени в неформалното образование. Два пъти повече деца няма да посещават училище в Ливан до края на 2013г. Броят на сирийски деца в училищна възраст, които в момента пребивават в Ливан, скоро ще надхвърли броя на ливанските деца, които са включени в публичната образователна система през миналата година.

Причините за ниските нива на участие на децата бежанци в образователните системи са различни – капацитетът на приемащото училище, цената на образованието, транспортните разходи, учебната програма, различния език, тормоза и насилието и не на последно място, често срещаната необходимост децата да работят. Образователните възможности за децата с увреждания са изключително ограничени. Ако ситуацията в Сирия не се подобри драстично, войната ще създаде едно цяло поколение изключено от образованата система.

По-голямата част от децата бежанци са готови да започнат училище, освен това преобладаващата част от родителите намират образованието за изключително важно. Представителите на ООН и партньорски организации в Йордания и Ливан работят с министерствата на образованието, за да се подобрят възможностите за достъп и на качеството на образованието, включително чрез обучение на учители – как да работят с деца бежанци, повишаване капацитета на училищата, за да се настанят повече ученици, осигуряване на учебните материали, както и униформи, книги, чанти и канцеларски материали.

Местни и международни организации предлагат алтернативни решения за безопасен транспорт до училище или се създават условия за образователни дейности директно в бежанските общности. Предвид многобройните пречки пред образованието в двете страни, неофициалните образователни програми, предлагани от представителството на ООН и партньорите ѝ са от съществено значение.

Регистрацията на децата при раждане осигурява доказателство за възрастта на детето и идентификацията му пред властите. Това е от решаващо значение, за да бъде гарантирано, че те ще могат да се възползват от правата си. Семейства, които са избягали от Сирия с нерегистрирани бебета, или които са родили в Йордания и Ливан, са изправени пред проблеми с регистрацията на децата. Скорошно проучване на ВКБООН в Ливан разкри, че на 77% от 781 новородени сирийски бебета не е издадено официално удостоверение за раждане. За периода от януари до средата на октомври 2013г. в лагера Заатари (Йордания), само на 68 бебета са издадени удостоверения. Правителствата на Йордания и Ливан, съвместно с ВКБООН и партньорски организации работят, за да се облекчат изискванията за регистрация на ражданията и да се повиши осведомеността сред бежанците около тази критична процедура.

Въпреки много трудните условия, в които живеят всички възрастови и социални групи бежанци, те демонстрират невероятна сила и издръжливост, при намирането
алтернативни решения на проблемите, пред които са изправени те, техните семейства, приятели и дори непознати. Много момичета и момчета отказват да забравят надеждите и мечтите си; очите им светват, когато те разказват, че един ден, когато всичко това свърши, те ще станат лекари, адвокати и учители.

Работата на международните и местни неправителствени организации има все по-голямо значение за осигуряването на нормално съществуване и развитие на децата бежанци.

Още информация тук.

Пълния текст на доклада можете да намерите тук.