Статистика за центровете на територията на град София


Първичните данни за предоставените графики са придобити от информационния бюлетин на Министерство на вътрешните работи и страницата на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет.