Числата


Първичните данни за предоставените графики са придобити от информационния бюлетин на Министерство на вътрешните работи и страницата на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет.

Обща статистика за страната


Първичните данни за предоставените графики са придобити от информационния бюлетин на Министерство на вътрешните работи и страницата на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет.

Статистика за центровете на територията на град София


Картата предоставя актуална информация за адресите, настанените и конкрентни нужди в центровете. В секция Обртана въръзка можете да ни пишете за предстоящи инициативи и акции или за регистрирани нужди в конкретните бежански центрове.

Информация за бежански центрове на територията на Република България